TONDACH® prirodno lijepi krovovi!

Tehnička podrška

U cilju optimalne podrške krajnjem kupcu, kao i krovopokrivačima, arhitektima, te poslovnim partnerima TONDACH® je osnovao tehničku službu koja obuhvaća sljedeće usluge:
  • besplatan izračun potrebnog materijala (na temelju skice)
  • besplatni stručni savjeti
  • besplatna tehnička podrška 

Kontakt osobe:

T01 Davor Lajšić
Tel. 098 321 875
e-mail: davor.lajsic@tondach.hr

T02 Matko Jović
Tel: 098 226 156
e-mail: matko.jovic@tondach.hr

T03 Damir Beletić
Tel: 098 226 154
e-mail: damir.beletic@tondach.hr

T04 Matej Petrlin
Tel: 047 694 161
e-mail: matej.petrlin@wienerberger.com