TONDACH® prirodno lijepi krovovi!

Tondach je za Vas snizio cijene keramičkog i nekeramičkog pribora (Tondach Tuning)!

27. listopada 2014

Tondach je za Vas snizio cijene keramičkog i nekeramičkog pribora (Tondach Tuning).

Na keramički pribor domaće proizvodnje iskoristite dodatni rabat u visini 10% (sve osim sljemenjaka)!

   

Cijene nekeramičkog pribora /Tondach Tuning je smanjenena prema novoj kalkulaciji  - informacije na upit u Bedekovčini i Đakovu!