TONDACH® prirodno lijepi krovovi!

Izjave o svojstvima i CE oznaka

21. siječnja 2014

Dana 01.srpnja 2013. godine na snagu je stupila nova zakonska regulativa na području građevinskih proizvoda, odnosno Uredba (EU) Br. 305/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća. Prema novoj Uredbi „Izjava o svojstvima“ zamjenjuje dosadašnju „Izjavu o sukladnosti“ izdanu u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (Narodne novine br. 86/08 i 25/13), te u svom sadržaju osim izjave o sukladnosti sa važećom normom sadrži i karakteristike proizvoda. „CE oznaka“ se nalazi na svakoj paleti sa proizvodima.

„Izjava o sukladnosti“ je važeći dokument za crijep koji je proizveden do 01.srpnja 2013. godine.

U prilogu se nalaze nove "Izjave o sukladnosti" i "CE oznake":

IZJAVE O SVOJSTVIMA (DoP):

Kanalica Jadranka PPDF | 865,45 kB

 

Crijep iz SlovenijePDF | 242,93 kB
Crijep iz AustrijePDF | 143,14 kB

CE OZNAKA:

Crijep iz HrvatskePDF | 97,25 kB
Crijep iz AustrijePDF | 82,79 kB
Crijep iz SlovenijePDF | 143,25 kB