TONDACH® prirodno lijepi krovovi!

Keramički pribor za krov

Tondach nudi brojna rješenja za novogradnju i sanaciju krovišta. Za izgradnju skladne i tehnički ispravne izvedbe krovišta potrebno je ugraditi keramički pribor. Po mjeri izrađeni keramički pribor nudi savršenu zaštitu od kiše, nevremena, grada i snijega.

Završetak krova

Prolaz kroz krovište

Odzračivanje krova

Keramički ukrasi za krov